One
นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ดร.อนิวัธติ์ ศิริเดชวราวงศ์ นำทีมงานบริหารเข้าสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
One
นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ดร.อนิวัธติ์ ศิริเดชวราวงศ์ นำทีมงานบริหารเข้าสวัสดีปีใหม่ผู้ว่ากกท. นายสกล วรรณพงศ์
One
นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ดร.อนิวัธติ์ ศิริเดชวราวงศ์ นำทีมงานบริหารเข้าสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการกององค์กร
One
ทางสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงการแต่งตั้งกรรมการสมาคมกีฬาขึ้นใหม่ทั้งชุดจากทาง กกท.เป็นที่เรียบร้อย...


23-Jan-2017 : การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์"
24-Jan-2017 : การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์"
25-Jan-2017 : การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์"
26-Jan-2017 : การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์"
27-Jan-2017 : การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์"
28-Jan-2017 : การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์"
29-Jan-2017 : การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์"
30-Jan-2017 : การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์"
31-Jan-2017 : การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์"
21-Feb-2017 : การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44
22-Feb-2017 : การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44
23-Feb-2017 : การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44
24-Feb-2017 : การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44
10-Mar-2017 : การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (มหกรรม)
11-Mar-2017 : การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (มหกรรม)
12-Mar-2017 : การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (มหกรรม)
13-Mar-2017 : การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (มหกรรม)
14-Mar-2017 : การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (มหกรรม)
15-Mar-2017 : การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (มหกรรม)
20-Apr-2017 : การแข่งขันกีฬาคาราเต้โดระดับนานาชาติ รายการ Thailand Open Karate-Do ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
21-Apr-2017 : การแข่งขันกีฬาคาราเต้โดระดับนานาชาติ รายการ Thailand Open Karate-Do ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
22-Apr-2017 : การแข่งขันกีฬาคาราเต้โดระดับนานาชาติ รายการ Thailand Open Karate-Do ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
23-Apr-2017 : การแข่งขันกีฬาคาราเต้โดระดับนานาชาติ รายการ Thailand Open Karate-Do ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
24-Apr-2017 : การแข่งขันกีฬาคาราเต้โดระดับนานาชาติ รายการ Thailand Open Karate-Do ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
04-May-2017 : เดินทางไปแข่งขันกีฬาคาราเต้โดระดับนานาชาติ รายการ The 6th SEAKF South East Karate-do Championships 2017
05-May-2017 : เดินทางไปแข่งขันกีฬาคาราเต้โดระดับนานาชาติ รายการ The 6th SEAKF South East Karate-do Championships 2017
06-May-2017 : เดินทางไปแข่งขันกีฬาคาราเต้โดระดับนานาชาติ รายการ The 6th SEAKF South East Karate-do Championships 2017
07-May-2017 : เดินทางไปแข่งขันกีฬาคาราเต้โดระดับนานาชาติ รายการ The 6th SEAKF South East Karate-do Championships 2017
08-May-2017 : เดินทางไปแข่งขันกีฬาคาราเต้โดระดับนานาชาติ รายการ The 6th SEAKF South East Karate-do Championships 2017
26-Jun-2017 : ส่งแข่งขันและอบรมระดับนานาชาติ รายการ 10 th WKF Training Camp & Karate 1 Youth World Cup
27-Jun-2017 : ส่งแข่งขันและอบรมระดับนานาชาติ รายการ 10 th WKF Training Camp & Karate 1 Youth World Cup
28-Jun-2017 : ส่งแข่งขันและอบรมระดับนานาชาติ รายการ 10 th WKF Training Camp & Karate 1 Youth World Cup
29-Jun-2017 : ส่งแข่งขันและอบรมระดับนานาชาติ รายการ 10 th WKF Training Camp & Karate 1 Youth World Cup
30-Jun-2017 : ส่งแข่งขันและอบรมระดับนานาชาติ รายการ 10 th WKF Training Camp & Karate 1 Youth World Cup
01-Jul-2017 : ส่งแข่งขันและอบรมระดับนานาชาติ รายการ 10 th WKF Training Camp & Karate 1 Youth World Cup
02-Jul-2017 : ส่งแข่งขันและอบรมระดับนานาชาติ รายการ 10 th WKF Training Camp & Karate 1 Youth World Cup
14-Jul-2017 : ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงแชมป์เอเชีย รายการ 16thAKF CADET,JUNIOR & U-21 CHAMPIONSHIPS
15-Jul-2017 : ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงแชมป์เอเชีย รายการ 16thAKF CADET,JUNIOR & U-21 CHAMPIONSHIPS
16-Jul-2017 : ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงแชมป์เอเชีย รายการ 16thAKF CADET,JUNIOR & U-21 CHAMPIONSHIPS
17-Jul-2017 : ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงแชมป์เอเชีย รายการ 16thAKF CADET,JUNIOR & U-21 CHAMPIONSHIPS
18-Jul-2017 : ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงแชมป์เอเชีย รายการ 16thAKF CADET,JUNIOR & U-21 CHAMPIONSHIPS
19-Jul-2017 : ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงแชมป์เอเชีย รายการ 16thAKF CADET,JUNIOR & U-21 CHAMPIONSHIPS
19-Aug-2017 : เดินทางไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29
20-Aug-2017 : เดินทางไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29
21-Aug-2017 : เดินทางไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29
22-Aug-2017 : เดินทางไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29
23-Aug-2017 : เดินทางไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29
24-Aug-2017 : เดินทางไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29
25-Aug-2017 : เดินทางไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29
26-Aug-2017 : เดินทางไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29
27-Aug-2017 : เดินทางไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29
28-Aug-2017 : เดินทางไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29
29-Aug-2017 : เดินทางไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29
30-Aug-2017 : เดินทางไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29
31-Aug-2017 : เดินทางไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29
01-Sep-2017 : จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ( All Thailand )
02-Sep-2017 : จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ( All Thailand )
03-Sep-2017 : จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ( All Thailand )
04-Sep-2017 : จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ( All Thailand )
05-Sep-2017 : จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ( All Thailand )
06-Sep-2017 : จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ( All Thailand )
07-Sep-2017 : จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ( All Thailand )
08-Sep-2017 : จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ( All Thailand )
09-Sep-2017 : จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ( All Thailand )
10-Sep-2017 : จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ( All Thailand )
11-Sep-2017 : จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ( All Thailand )
12-Sep-2017 : จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ( All Thailand )
13-Sep-2017 : จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ( All Thailand )
14-Sep-2017 : จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ( All Thailand )
15-Sep-2017 : จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ( All Thailand )
16-Sep-2017 : จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ( All Thailand )
17-Sep-2017 : จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ( All Thailand )
18-Sep-2017 : จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ( All Thailand )
19-Sep-2017 : จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ( All Thailand )
20-Sep-2017 : จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ( All Thailand )
21-Sep-2017 : จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ( All Thailand )
22-Sep-2017 : จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ( All Thailand )
23-Sep-2017 : จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ( All Thailand )
24-Sep-2017 : จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ( All Thailand )
25-Sep-2017 : จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ( All Thailand )
26-Sep-2017 : จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ( All Thailand )
27-Sep-2017 : จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ( All Thailand )
28-Sep-2017 : จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ( All Thailand )
29-Sep-2017 : จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ( All Thailand )
30-Sep-2017 : จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ( All Thailand )
One

ชื่อ : นายศุภ งามพึงพิศ (เบส)

ประเภทกีฬา : นักกีฬาทีมชาติ

ผลงานดีที่สุด : เหรียญทองซีเกมส์

ภูมิลำเนา : กรุงเทพฯ

One

ชื่อ : นายธีรวัฒน์ คลังทอง (แม็ค)

ประเภทกีฬา : นักกีฬาทีมชาติ

ผลงานดีที่สุด : 2 เหรียญทองซีเกมส์

ภูมิลำเนา : กรุงเทพฯ
map

สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย


อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ชั้น 22 ห้อง 2 เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 02-136-1271

โทรสาร 02-136-1272 

อีเมล contact@thailandkarate.com