ประกาศจากสมาคม

# Name Date Image Download
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาแห่งชาติ 2017-09-15 08:36:25
2 คาราเต้โด ชิงแชมป์ประเทศไทย 2560 - 2017-09-02 Official Results 2017-09-05 15:34:28
3 คาราเต้โด ชิงแชมป์ประเทศไทย 2560 - 2017-09-02 Medals - Club 2017-09-05 15:32:06
4 คาราเต้โด ชิงแชมป์ประเทศไทย 2560 - 2017-09-02 Medals - Competitors 2017-09-05 15:23:23
5 รายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมเตรียมทีมในการแข่งขันยูธโอลิมปิก 2018 2017-08-29 11:56:47
6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคคลากรทางการกีฬาระดับชาติ -2 2017-07-28 07:07:47
7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคคลากรทางการกีฬาระดับชาติ 2017-07-28 07:07:23
8 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับชาติ 2017-07-28 07:06:07
9 ใบสมัครโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับชาติ 2017-07-28 07:02:36
10 ใบสมัครอบรมผู้ตัดสินคาราเต้สุรินทร์ 2017-07-04 09:35:37
11 ระเบียบการรับสมัครโครงการผู้ตัดสินคาราเต้ 2017-07-04 09:34:02
12 หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมผู้ตัดสินคาราเต้ 2017-07-04 09:26:05
13 อนุมัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสมาชิกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย 2017-06-07 16:31:03
14 อนุมัติชมรมคาราเต้มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต(RBAC) เป็นสมาชิกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย 2017-06-07 16:29:58
15 อนุมัติสมาคมการศึกษาวิทยาเขตอุดรธานีเป็นสมาชิกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย 2017-06-07 16:25:09
16 ขอเลื่อนการอบรมการฝึกอบรม และสอบผู้ตัดสินคาราเต้โด ประจำปี 2560 2017-05-12 02:11:31
17 ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกสอน และสอบผู้ตัดสินคาราเต้โด ปี 2560 2017-05-04 09:00:36
18 ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกสอน และสอบผู้ตัดสินคาราเต้โด ปี 2560 2017-05-04 09:00:20
19 ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกสอน และสอบผู้ตัดสินคาราเต้โด ปี 2560 2017-05-04 09:00:06
20 ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกสอน และสอบผู้ตัดสินคาราเต้โด ปี 2560 2017-05-04 08:59:50
21 ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกสอน และสอบผู้ตัดสินคาราเต้โด ปี 2560 2017-05-04 08:59:37
22 ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกสอน และสอบผู้ตัดสินคาราเต้โด ปี 2560 2017-05-04 08:59:23
23 ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกสอน และสอบผู้ตัดสินคาราเต้โด ปี 2560 2017-05-04 08:59:09
24 ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกสอน และสอบผู้ตัดสินคาราเต้โด ปี 2560 2017-05-04 08:58:52
25 ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกสอน และสอบผู้ตัดสินคาราเต้โด ปี 2560 2017-05-04 08:58:32
26 ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกสอน และสอบผู้ตัดสินคาราเต้โด ปี 2560 2017-05-04 08:58:15
27 ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกสอน และสอบผู้ตัดสินคาราเต้โด ปี 2560 2017-05-04 08:56:34
28 ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 2017-03-11 06:04:46
29 การแต่งตั้งคณะทำงานต่างๆ ภายใต้โครงสร้างองค์กร 2017-03-08 09:56:53
30 การแต่งตั้งคณะทำงาน Karate Acadamy 2017-03-08 08:25:09
31 การคัดเลือกนักกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 2017-03-08 08:21:58