ประกาศจากสมาคม

# Name Date Image Download
1 ทุนการศึกษา ปี 2561 ของนักกีฬามาแล้วครับ ส่งเอกสารทุกอย่างได้ที่สมาคมฯ 2017-12-20 09:13:56
2 โครงการอบรม กติกาการแข่งขัน และสอบเลื่อนขั้ นผู้ตัดสินกีฬาคาราเต้ ประจำปี 2561 2017-12-17 04:20:10
3 กำหนดการคัดเลือกตัวนักกีฬาและแบบทดสอบร่างกาย 2017-12-07 06:39:39
4 การคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อขึ้นทะเบียน ประจำปี 2561 2017-11-21 11:36:43
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาแห่งชาติ 2017-09-15 08:36:25
6 คาราเต้โด ชิงแชมป์ประเทศไทย 2560 - 2017-09-02 Official Results 2017-09-05 15:34:28
7 คาราเต้โด ชิงแชมป์ประเทศไทย 2560 - 2017-09-02 Medals - Club 2017-09-05 15:32:06
8 คาราเต้โด ชิงแชมป์ประเทศไทย 2560 - 2017-09-02 Medals - Competitors 2017-09-05 15:23:23
9 รายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมเตรียมทีมในการแข่งขันยูธโอลิมปิก 2018 2017-08-29 11:56:47
10 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคคลากรทางการกีฬาระดับชาติ -2 2017-07-28 07:07:47
11 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคคลากรทางการกีฬาระดับชาติ 2017-07-28 07:07:23
12 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับชาติ 2017-07-28 07:06:07
13 ใบสมัครโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับชาติ 2017-07-28 07:02:36
14 ใบสมัครอบรมผู้ตัดสินคาราเต้สุรินทร์ 2017-07-04 09:35:37
15 ระเบียบการรับสมัครโครงการผู้ตัดสินคาราเต้ 2017-07-04 09:34:02
16 หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมผู้ตัดสินคาราเต้ 2017-07-04 09:26:05
17 อนุมัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสมาชิกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย 2017-06-07 16:31:03
18 อนุมัติชมรมคาราเต้มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต(RBAC) เป็นสมาชิกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย 2017-06-07 16:29:58
19 อนุมัติสมาคมการศึกษาวิทยาเขตอุดรธานีเป็นสมาชิกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย 2017-06-07 16:25:09
20 ขอเลื่อนการอบรมการฝึกอบรม และสอบผู้ตัดสินคาราเต้โด ประจำปี 2560 2017-05-12 02:11:31
21 ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกสอน และสอบผู้ตัดสินคาราเต้โด ปี 2560 2017-05-04 09:00:36
22 ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกสอน และสอบผู้ตัดสินคาราเต้โด ปี 2560 2017-05-04 09:00:20
23 ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกสอน และสอบผู้ตัดสินคาราเต้โด ปี 2560 2017-05-04 09:00:06
24 ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกสอน และสอบผู้ตัดสินคาราเต้โด ปี 2560 2017-05-04 08:59:50
25 ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกสอน และสอบผู้ตัดสินคาราเต้โด ปี 2560 2017-05-04 08:59:37
26 ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกสอน และสอบผู้ตัดสินคาราเต้โด ปี 2560 2017-05-04 08:59:23
27 ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกสอน และสอบผู้ตัดสินคาราเต้โด ปี 2560 2017-05-04 08:59:09
28 ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกสอน และสอบผู้ตัดสินคาราเต้โด ปี 2560 2017-05-04 08:58:52
29 ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกสอน และสอบผู้ตัดสินคาราเต้โด ปี 2560 2017-05-04 08:58:32
30 ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกสอน และสอบผู้ตัดสินคาราเต้โด ปี 2560 2017-05-04 08:58:15
31 ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกสอน และสอบผู้ตัดสินคาราเต้โด ปี 2560 2017-05-04 08:56:34
32 ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 2017-03-11 06:04:46
33 การแต่งตั้งคณะทำงานต่างๆ ภายใต้โครงสร้างองค์กร 2017-03-08 09:56:53
34 การแต่งตั้งคณะทำงาน Karate Acadamy 2017-03-08 08:25:09
35 การคัดเลือกนักกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 2017-03-08 08:21:58